elearning

Register for free and gain unlimited access to our extensive elearning library
Earn CME points and track your learning activity with hundreds of hours of continuing medical education.
Bookmark and Share

Kouření a onkologie - Role sestry

Obsah následujícího modulu je založen na materiálech Mezinárodní společnosti zdravotních sester pro ukončení užívání tabáku v péči o nemocné rakovinou.

Kouření a onkologie - Role sestry
Module
Čeština
1 CME Points

Target audience

Sestry

Learning objectives

Po dokončení tohoto modulu budete schopni:

Popsat obtížnosti, kterým čelí pacienti, kteří chtějí přestat kouřit

Vysvětlit úlohu zdravotní sestry a její důležitost při pomáhání pacientům přestat kouřit.

Popsat potenciální překážky, které brání sestrám v pomoci pacientům přestat kouřit.

Vysvětlit proč jsou sestry, které kouří, méně efektivní v povzbuzování pacientů, aby přestali kouřit.

Popsat záměry k založení Centra pro závislost na tabáku ve vaší nemocnici

Support

Příprava tohoto modulu byla financováno Bristol-Myers Squibb Foundation